Aktualizovaný školní řád k 8.1.2018 naleznete k prostudování ve vestibulu naší školky a nebo na internetových stránkách kmenové MŠ.