Letní prázdninový provoz bude na kmenové mateřské škole v termínu 23.7.-10.8.2018 /celkem 3 týdny/.

Na tento prázdninový provoz své dítě přihlašte do seznamů ve třídě nejpozději do 27.4.2018, JINOU PŘIHLÁŠKU NEVYPLŇUJETE!!!!

Volnou kapacitu nabídneme dětem z jiných mateřských škol.

Od 2.5. do 31.5.2018 budeme zapisovat děti z jiných příbramských MŠ na prázdninový provoz. Zápis bude probíhat ve správním řízení, a proto je potřeba, aby na základě vyplněné přihlášky s potvrzením od lékaře ( viz níže) a s kopií evidenčního listu ze "své" MŠ, si rodiče vyzvedli Rozhodnutí o přijetí dítěte.

Potvrzení od lékaře nepotřebují děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Přihláška k prázdninovému provozu ke stáhnutí na stránkách kmenové MŠ.