NAŠE ZAHRADA

 

Na základě grantu města Příbram, byla naše školní zahrada zařazena do projektu "ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU".

 
Přírodní zahrada je místem, kde děti mohou pozorovat, vnímat, objevovat, tvořit a získávat zkušenosti. Prostřednictvím kontaktu s přírodou dojde k upevňování vztahů dětí k přírodě, vytváření návyků ve vztahu k životnímu prostředí.  Podněty venkovního prostředí přispějí k rozvoji motoriky, představivosti, rozvoji smyslového vnímání, obrazového a symbolického myšlení dětí.
 
Důležitý důraz je kladen na pohyb. Naším přáním je, aby různě členitý terén vybízel děti k běhání, klouzání, skákání...K tomu  jim budou sloužit hrací prvky - přírodní mostík, lanové centum, provazová houpačka, loď, hmatová cyklostezka....
 
Podnětné, esteticky vyvedené prostředí potřebné k pozorování změn v přírodě - broučkoviště, kompostování, bylinná a pěstební zahrádka, vrbové iglů a tunel, výsadba nových keřů - pustoryl panenský, zlatice, tavola červenolistá...
 
Hry s vodou - mlhoviště, pítko pro pitný režim dětí i pro ptáčky, vodní svět z akátového dřeva...
 
Ke kulturnímu a estetickému rozjvíjení využijeme výtvarnou stěnu, "amfiteátr" pod vrbou s betonovým pódiem, krbovou zeď 
s terasou....
 
Hmatový chodníček pro pocitové vnímání, nová zastíněná pískoviště z přírodních prvků atd.....