Naše školka

 

  • Naše čtyřtřídní mateřská škola byla vybudována v roce 1963. Od roku 2004 je odloučeným pracovištěm Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278.
  • Vzhledem ke stáří je budova MŠ průběžně udržovaná dle finančních možností. Součástí MŠ je prostorná zahrada v přírodním stylu, která je právě po  rekonstrukci.
  •  Vzdělávání v naší MŠ probíhá v souladu s RVP PV. ŠVP nese název:" Školka plná zábavy, her a pohádek ".

 

Název RP pro školní rok 2018-2019

„Putování s kocourem Mikešem"

 

MOTTO: „Kamarád. kamarád, to je ten, koho mám rád! Všichni jsme tu kamarádi. Proč? Protože se máme rádi!"

 

Hra a prožitek představují nejefektivnější způsob předávání informací a osvojování si nových poznatků. Tím, co prožijeme, se můžeme mnohému naučit nejen o nás samých, ale i o světě, ve kterém žijeme.

  • Připravujeme setkání a akce pro rodiče a děti, pořádáme polodenní výlety do okolí našeho města.
  • V programech jsou pro děti připravena různá témata a podtémata, která vycházejí z přirozeného života dětí. Prostřednictvím nabízených činností pak děti vlastní aktivitou přemýšlejí, tvoří, skládají, objevují, radují se, prožívají a experimentují. Přitom všem se naučí spoustu důležitých dovedností, které je vedou až k dosažení klíčových kompetencí dětí předškolního věku.
  • Navštěvujeme také divadlo, kino, výstavy, dopravní hřiště, knihovnu, koncerty, absolvujeme plavecký výcvik a další jiné zajímavé aktivity. Spolupracujeme se ZUŠ a ZŠ Příbram a s Centrem ekologické výuky.
  • Snažíme se, aby byl každý den pro děti v MŠ něčím zajímavým a novým. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém jsou děti rády.
  • Zařízení je provozováno městem Příbram