SRPD

 

Výbor SRPD:

  • p. Smolařová - předsedkyně
  • p. Kudrna - místopředseda
  • p.Dlouhá
  • p.Jeřábková
  • p.Trojáková

 

Podpisové právo na výběr financí:

  • p. Kudrna
  • p. Lásková
  • p.Jeřábková
  • p.Smolařová
  • p.Trojáková

 

V letošním školním roce 2017-2018 byl na schůzce SRPD schválen finanční příspěvek 1.000,- KČ.

Za „PŘEDŠKOLÁKY“ (děti, které od 1. září dosáhnou 6let věku)   1.200,- Kč.

Rodiče, kteří mají ve školce 2 děti, mohou platbu příspěvků rozdělit do 2 měsíců ( listopad 2017 a leden 2018).

PLATBY UHRAĎTE NA ÚČET SRPD! 

Platby v hotovosti v mš.

Číslo účtu Sdružení rodičů a přátel dětí:   35-523295389/0800

JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE !

(do poznámky pro příjemce JMÉNO a PŘÍJMENÍ dítěte, ne vkladatele)

Splatnost příspěvků je v jedné platbě do 30.11. 2017.

Veškeré příspěvky SRPD zůstávají v rozpočtu SRPD.

Zápis ze schůze SRPD bude k nahlédnutí na nástěnce školky.