DŮLEŽITÉ ÚDAJE:


Ředitelka mateřské školy - kmenová MŠ Bří Čapků 278

Eva Kočendová - tel.: 318 626 215

Zástupkyně pro odloučené pracoviště:

Hana Suchá - tel.: 318 626 179

pověřenec pro ochranu osobních údajů : Ing. Michaela  Kubová 

tel +420728510407, e-mail: pover.kubova@email.cz 

 

  Sídlo odloučeného pracoviště:

Příbram VII., Bří Čapků 235

Telefon: 318 626 179

e-mail: PB9MS@seznam.cz 

Číslo účtu Sdružení rodičů a přátel dětí: 35-523295389/0800

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ se provádí TRVALÝM PŘÍKAZEM

Pro všechny rodiče na obou MŠ platí jednotný účet číslo:

879950217/ 0100

Nezapomeňte uvést VS (je shodný s VS, který je uveden na Přihlášce ke stravování), popř. do  poznámky napsat jméno dítěte za které platíte.

Bez variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!  Platby je možno hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně a nebo na celý školní rok tj. 10 měsíců.

Od 1. září 2017 je pro děti, které v daném  školním roce dosáhnout věku 6 ti let, povinné předškolní vzdělávání.


Tyto děti i děti s odloženou šk. docházkou jsou od úplaty osvobozeny.


 Od 1. 9.  2018 je úplata za předškolní vzdělávání stanovena na školní rok 2018/19 ve výši 300,- Kč.


 - při nepřítomnosti dítěte v MŠ (nemoc, lázně), která trvala od 1.do posledního dne jednoho měsíce, po předložení lékařského potvrzení je výše úplaty snížena na polovinu.


- pokud máte nárok na hmotnou nouzi, po předložení požadovaného dokladu vždy na začátku každého měsíce, je dítě od úplaty osvobozené