Od 1. září 2017 je pro děti, které ve školním roce dosáhnout věku 6 ti let, povinné předškolní vzdělávání.

Tyto děti i děti s odloženou šk. docházkou jsou od úplaty osvobozeny.

 

Od 1. 9.  2017 je úplata za předškolní vzdělávání stanovena  pro tento školní rok ve výši 320,- Kč.

 

Platby je možno hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně a nebo na celý školní rok tj. 10 měsíců na účet č. 879950217/0100.

Nezapomeňte do poznámky napsat jméno dítěte za které platíte.

 

- při nepřítomnosti dítěte v MŠ (nemoc, lázně), která trvala od 1.do posledního dne jednoho měsíce, po předložení lékařského potvrzení je výše úplaty snížena na polovinu.

- pokud máte nárok na hmotnou nouzi, dítě je od úplaty osvobozené

 

 

  

 

 Důležité údaje

Ředitelka mateřské školy: 

Eva Kočendová

 

Zástupkyně pro odloučené pracoviště:

Hana Suchá

 

 

Sídlo odloučeného pracoviště:

Příbram VII., Bří Čapků 235

Telefon: 318 626 179

e-mail: PB9MS@seznam.cz 

Číslo účtu Sdružení rodičů a přátel dětí: 35-523295389/0800

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ se provádí TRVALÝM PŘÍKAZEM

Pro všechny rodiče na obou MŠ platí jednotný účet číslo:

879950217/ 0100

 

 

Platby je možno hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně a nebo na celý školní rok tj. 10 měsíců.

- při nepřítomnosti dítěte v MŠ (nemoc, lázně), která trvala od 1.do posledního dne jednoho měsíce, po předložení lékařské zprávy je výše úplaty snížena  na polovinu.