ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


Zápis do MŠ s nástupem od 1. září 2018 se bude konat 

ve čtvrtek 3. května od 10 do 16 hodin na obou pracovištích.


Během měsíce dubna si můžete vyzvednout žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s přílohou Potvrzení od lékaře, příp. si je můžete stáhnout - viz níže.

Příloha Potvrzení od lékaře se netýká dětí, které se budou přihlašovat k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Vyplněné formuláře s rodným listem dítěte a OP zákonného zástupce přineste k zápisu 3. května 2018.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem.


Přihlášené děti se budou přijímat x nepřijímat na základě stanovených kritérií.

Přednostně se přijímají dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání.  přihláška dítěte - ke stáhnutí zde

potvrzení od lékaře - ke stáhnutí zde


PŘÍPADNÉ DALŠÍ INFORMACE MŮŽETE SLEDOVAT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.