ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Zápis do MŠ s nástupem od 1. září 2018 se bude konat 

ve čtvrtek 3. května od 10 do 16 hodin na obou pracovištích.

 

Během měsíce dubna si můžete vyzvednout žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s přílohou Potvrzení od lékaře, příp. si je můžete stáhnout - viz níže.

Příloha Potvrzení od lékaře se netýká dětí, které se budou přihlašovat k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Vyplněné formuláře s rodným listem dítěte a OP zákonného zástupce přineste k zápisu 3. května 2018.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem.

 

Přihlášené děti se budou přijímat x nepřijímat na základě stanovených kritérií.

Přednostně se přijímají dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

 

 

PŘIHLÁŠKU DO MŠ, POTVRZENÍ OD LÉKAŘE A INFORMAČNÍ KRITÉRIA  SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE:)

 

PŘÍPADNÉ DALŠÍ INFORMACE MŮŽETE SLEDOVAT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.