Předškolák

 

V posledních letech stoupá procento dětí s odkladem povinné školní docházky /OŠD/. Odklad bývá odborníky /lékaři,logopedy,učiteli apod./ doporučován tehdy, když se předpokládá, že dílčí nedostatky jednotlivých schopností se během jednoho roku upraví tak, že bude dítěti ulehčen nástup do 1. třídy ZŠ. Tyto schopnosti se většinou neupraví samy, a je tudíž třeba, aby rodiče a odborníci po dobu OŠD s dítětem cíleně pracovali a podporovali rozvoj nevyzrálých schopností.